6,1 oC 1,4 km/h 1015,2 hPa
 
 
 

Biomasa w energetyce

2015-08-11

Pod koniec lipca 2015 roku spółki OPEC-BIO oraz OPEC-INEKO miały okazję gościć przedstawicieli firmy SGS Polska Sp. z o.o. - liderów w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Wizyta miała charakter szkoleniowy w ramach rozwoju Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB), którego twórcą i pomysłodawcą jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Odwiedzający mieli możliwość  zapoznania się z procesem produkcji peletu ze słomy zbożowej oraz jego współspalaniem w procesie kogeneracji w Elektrociepłowni Łąkowa. Omówiono stosowane rozwiązania techniczne wykorzystywane przez Grupę OPEC do produkcji ciepła i energii elektrycznej.


Cieszymy się, że nasza działalność wzbudziła zainteresowanie wśród audytorów i pracowników merytorycznych jednostki certyfikującej, uczestniczącej w systemie KSUB jaką jest SGS Polska Sp. z o.o..

Podziękowanie SGS Polska Sp. z o.o.dla spółek OPEC-BIO i OPEC-INEKO