8,5 oC 7,9 km/h 1014,6 hPa
 
 
 

I dekada OPEC-BIO

2016-01-15

Miniony rok 2015 był rokiem szczególnym nie tylko dla ciepłownictwa w Grudziądzu, ale i także dla spółki OPEC-BIO. W 2015 roku zbiegły się dwa jubileusze: 50-lecie ciepłownictwa w Grudziądzu oraz 10-lecie działalności spółki OPEC-BIO.

W 2005 roku w wyniku realizacji strategii OPEC GRUDZIĄDZ związanej z rozwojem ciepłownictwa w Grudziądzu została powołana spółka OPEC-BIO zajmująca się organizacją rynku biopaliw, w tym na potrzeby produkcji ciepła w Elektrociepłowni Łąkowa. Początki funkcjonowania spółki były dość trudne: uruchomienie i budowa linii technologicznej do produkcji biomasy oraz prace nad uzyskaniem zakładanej wydajności wytwórczej, zwłaszcza, że OPEC-BIO była pionierem w tej dziedzinie i bazowała wyłącznie na własnym doświadczeniu.

Miniona dekada wniosła ogromne doświadczenie, wiedzę oraz potencjał. Obecnie spółka OPEC-BIO to 42 osobowa doświadczona załoga, dysponująca bardzo dobrej klasy sprzętem zajmująca się kompleksową organizacją rynku biopaliw: od pozyskiwania do przetwarzania biomasy na cele energetyczne.Na przestrzeni 10 lat spółka zrealizowała wiele kontraktów zdobywając odpowiedni potencjał i doświadczenie, dzięki OPEC-BIO jest jedną z wiodących firm w branży produkcji peletu ze słomy.


Jubileusz był dobrą okazją do podsumowań dotychczasowej działalności spółki. Serdeczne podziękowania trafiły do osób związanych są ze spółką od początku jej istnienia.


Wszystkim naszym Klientom oraz Kontrahentom serdecznie dziękujmy za dotychczasową współpracę. Życzymy, aby następne 10 lat zaowocowało dalszą współpracą przynoszącą obopólną satysfakcję i korzyści. 

Zdjęcia z obchodów Jubileuszu


   

po lewej: przemowa Prezesa Zarządu OPEC-BIO Pana Piotra Jerzewskiego,

po prawej: powitanie głównego udziałowca spółki OPEC-BIO Prezesa Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ
Pana Marka Tołakczapo lewej: przebieg prezentacji
po prawej: gratulacje z rąk Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu:Prezesa Zarządu Pana Lucjana Zubrzyckiego i Za-cy Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Wieczorka
po lewej:  odczyt gratulacji Członka Zarządu OPEC-BIO w latach 2005-2008
Pana Rafała Bala

po prawej: podziękowania dla byłych i obecnych pracowników: na zdjęciu Pani Kamilla Lamkowska.