11,7 oC 0,0 km/h 1011,6 hPa
 
 
 

Olimpiada w Grubnie

2019-09-12

12 marca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie odbyły się okręgowe eliminacje XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR). Swoim doświadczeniem w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy w energetyce miejskiej podzieliła się Grupa OPEC.


Olimpiada skupiła 120 uczestników z 34 powiatów i złożyła się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Pomiędzy nimi odbył się panel dyskusyjny stanowiący połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Wśród zaproszonych gości znalazły się spółki Grupy OPEC. Reprezentowali je: Paweł Nowak - Kierownik Działu Surowcowego OPEC-BIO oraz Anna Sola-Czerwińska - Specjalista ds. ochrony środowiska spółki OPEC-INEKO. Od ponad 10 lat roku spółka OPEC-INEKO w Elektrociepłowni Łąkowa wykorzystuje biomasę do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Pozyskiwaniem surowca, produkcją oraz dostawą biopaliw do elektrociepłowni zajmuje się spółka OPEC-BIO.


OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Olimpiadzie patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.


Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej i ekologicznej.