11,7 oC 0,0 km/h 1011,6 hPa
 
 
 

Ćwiczenia ewakuacyjne

2019-09-27
W dniach 24-26 września 2019 roku odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji oraz sprawności ewakuacji w budynkach należących do spółek Grupy OPEC.

Ćwiczeniami zostały objęte budynki: biurowca, Elektrociepłowni Łąkowa oraz zakład produkcji peletów. Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy niezależne od siebie zdarzenia: porażenie prądem elektrycznym pracownika działu informatyki OPEC GRUDZIĄDZ i pożar urządzeń elektrycznych w biurowcu, wybuch pożaru w pomieszczeniu laboratorium OPEC-INEKO oraz pożar w obszarze suszarni, jednego z elementów linii produkcji peletów.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie warunków alarmowania straży pożarnej przez pracowników spółek, przestrzegania zasad ewakuacji osób przebywających na terenie zakładu oraz znajomość postępowania na wypadek pożaru. Po stronie załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej sprawdzeniu podlegał czas dojazdu zastępów ratowniczych, znajomość terenu i obiektów Grupy OPEC oraz działanie zewnętrznej sieci hydrantowej.

Systematyczne ćwiczenia ewakuacyjne są jednym z skuteczniejszych sposobów przygotowania się do sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzkiemu. Możliwość działania każdego z uczestników ćwiczeń daje wymierne korzyści i poprawia bezpieczeństwo w firmie.

Przebieg ćwiczeń ewakuacyjnych