13,9 oC 4,7 km/h 1021,2 hPa
 
 
 

OPEC-BIO Sp. z o.o.


Administracja:

tel. 56 450 62 84

fax 56 46 21 629

e-mail: de@bio.opec.pl


Sprzedaż opału:

tel. 56 450 61 69

tel. 56 450 62 84

e-mail: dae@bio.opec.pl 


Dział Surowcowy:

tel. 56 450 62 90

tel. 56 450 62 85

tel. 56 450 61 58

e-mail: ds@bio.opec.pl 

 

Dział Produkcji:

tel. 56 450 62 83

e-mail: dp@bio.opec.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych:  

tel. 56 45 06 149

e-mail: iod@opec.pl


OPEC-BIO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

tel. +48 56 45 06 284

fax +48 56 46 21 629

Adres e-mail:

bio@bio.opec.pl

Adres dostarczania elektronicznych faktur:
efaktura@opec.pl