11,7 oC 0,0 km/h 1011,6 hPa
 
 
 

Siedziba Spółki
OPEC-BIO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

NIP 8762316591
REGON 340091700
Numer KRS 0000246223
Kapitał zakładowy 9 979 000,00 zł
Santander Bank Polska S.A.
65 10901678 0000 0001 1662 9098

dane kontaktowe

OPEC-BIO Sp. z o.o. należy do spółek Grupy OPEC.

Istniejemy na rynku od 1 stycznia 2006 roku. Jesteśmy przykładem przedsiębiorstwa stabilnego, posiadającego doświadczenie w zakresie zbiorów biomasy i przetwarzania jej na biopaliwa. Na rynku wyróżnia nas pełna kompleksowość usług. Zajmujemy się nie tylko produkcją biopaliw stałych, ale również:

·  świadczeniem wszelkiego rodzaju usług dla rolnictwa,
·  profesjonalnym i terminowym zbiorem słomy przy użyciu najwyższej jakości sprzętu m.in. firmy KRONE BIG PACK 1290 HDP oraz przyczep samo-załadowczych ARCUSIN,
·  sprzedażą i dostawą węgla energetycznego (ekomiał, ekogroszek) na potrzeby odbiorców indywidualnych, jak również dużych jednostek hurtowych,
·  obrotem biopaliwami stałymi (pelety argo i drewno) w zakresie dużych kompleksów hurtowych i ciepłowniczych oraz odbiorców indywidualnych.

Nasze produkty posiadają polskie certyfikaty laboratoryjne świadczące o wysokiej jakości oferowanego towaru!

Grupa OPEC, której jesteśmy członkami nieustannie się rozwija, co powoduje wzrost zapotrzebowania na paliwa energetyczne.  W związku z czym szukamy stabilnych i silnych partnerów zainteresowanych produkcją i sprzedażą biomasy.  Proponujemy współpracę w zakresie zakupu słomy na pokosie i jej zbioru własnym sprzętem lub/oraz zakupu złomy sprasowanej w kostki prostopadłościenne.

Cennymi dla nas są jednorazowe zlecenia, jak również kontrakty wieloletnie.

Doświadczenie zdobyte przez nas w okresie działalności przedsiębiorstwa oraz duża liczba zrealizowanych kontraktów plasuje nas w czołówce specjalistycznych firm w branży produkcji peletu ze słomy oraz handlu paliwami energetycznymi.

Zarząd OPEC-BIO
Prezes Zarządu Maciej Felski
Rada Nadzorcza
Przewodniczący

Jacek Witkowicz

Członek

Klaudiusz Migawa

Członek

Daniel Czerwiński

Główni udziałowcy
OPEC GRUDZIĄDZ 99,99%
GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY 0,01%